Glosare

SMART WORKING

managementul afacerilor bazat pe mobilitate, programe flexibile, lucru în echipă și utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor.


IMM-uri

întreprinderi mici și mijlocii.


TIC

tehnologiile informației și comunicațiilor


COMUNICARE DIGITALĂ

schimb de cunoștințe și informații prin intermediul instrumentelor digitale.


CRM

"Customer Relationship Management" - platforme care stochează și gestionează informații legate de vânzări și clienți.


Rezolvarea de probleme

actul de definire a unei probleme; de determinare a cauzei acesteia; identificarea, prioritizarea și selectarea alternativelor pentru o soluție și implementarea unei soluții.


Periferic

Un dispozitiv conectat la un computer pentru a furniza funcții de comunicare (cum ar fi intrare și ieșire) sau funcții auxiliare (cum ar fi stocarea suplimentară).


Drivere

Un set de fișiere care spune unei piese hardware cum să funcționeze comunicând cu sistemul de operare al unui computer. Toate piesele hardware necesită un driver, de la componentele interne ale computerului la perifericele externe.


RAM

RAM – random access memory - memorie cu acces aleator. Memoria RAM a computerului este, în esență, o memorie pe termen scurt în care datele sunt stocate așa cum este necesar procesorului. În schimb, hard disk-ul sau SDD-ul unui computer este memoria sa pe termen lung, unde lucrurile sunt stocate mai mult sau mai puțin permanent.


BIOS

BIOS, sau Basic Input/Output System, este cel mai important program de pornire al PC-ului și este software-ul încorporat în nucleul procesorului responsabil pentru pornirea sistemului.


EntreComp Framework

Cadrul oficial al UE pentru formare, educație și consolidarea capacităților privind competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă


EntreComp Into Action

un compendiu de studii de caz și bune practici selectate de Comisia Europeană în implementarea și valorificarea EntreComp în mediile educaționale


EntreComp at Work

un compendiu de studii de caz și bune practici selectate de Comisia Europeană în implementarea și valorificarea EntreComp în medii profesionale pentru orientare și dezvoltare în carieră


EntreComp Playbook

un compendiu de instrumente și metodologii menite să operaționalizeze cadrul EntreComp în medii profesionale, cu principii directoaredetaliate, metode, instrumente și tehnici.


EntreComp Progression Model

un model cu 8 nivele pe care utilizatorii EntreComp se pot baza pentru a-și (auto)evalua progresele pe fiecare dintre cele 15 competențe


Autoeficiență

"setul special de convingeri al unei persoane care determină cât de bine se poate executa un plan de acțiune în situațiile viitoare." (Bandura)


Realizări de implementare

în contextul autoeficacității, "rezultatele performanței", împreună cu observarea experiențelor celorlalți, persuasiunea verbală, feedback-ul fiziologic și experiențele imaginate, reprezintă o sursă din care oamenii extrag și interpretează informații pentru a-și construi credința în capacitatea lor de a îndeplini anumite sarcini. Atât experiențele pozitive, cât și cele negative influențează performanța ulterioară la anumite sarcini. Performanța pozitivă anterioară la o anumită sarcină crește încrederea oamenilor în capacitatea lor de a performa bine la o sarcină similară în viitor.


Auto-motivație

"starea internă care ne determină să inițiem, să continuăm sau să încetăm unui comportament" (Berkley Well-being Institute)


Focus

de asemenea cunoscut drept "concentrare mentala" este o abilitate (prin urmare, acesta poate fi dezvoltată), care poate fi definit precum "capacitatea unui individ de a direcționa efortul mental către cele mai relevante informații din mediu."


Joc de productivitate

întrucât nu există o "definiție oficială", aceast termen se referă la strategii de tip joc utilizate pentru a crește motivația și eficacitatea oamenilor în timp ce îndeplinesc o sarcină (de obicei obositoare sau plictisitoare, legată de muncă). Ar putea ajuta la a face sarcinile mai provocatoare și mai plăcute și, prin urmare, ar putea crește nivelurile de productivitate.


DigComp

the official framework from the EU Commission for EU citizens’ empowerment of digital skills and IT literacy


DigComp into Action

a compendium of case studies selected by the EU Commission as “best practices” in the implementation of the DigComp 2.1 within education and training settings


DigComp at Work

a compendium of case studies selected by the EU Commission as “best practices” in the implementation of DigComp 2.1 within professional and market labour settings


DigComp’s proficiency model

the 8-layer proficiency framework is the (self)assessment model that DigComp’s users can rely on to measure their progresses on each of the DigComp’s competence


Remote Project management

leveraging on ICT solutions to manage from remote people, tasks and processes


Securitatea cibernetică

Suntun set de practici pentru a apăra sistemele informatice și software-ul împotriva criminalității informatice. Securitatea cibernetică acoperă multe domenii: securitatea rețelei, securitatea aplicațiilor, securitatea informațiilor, securitatea utilizatorilor etc.


Criminalitatea informatică

orice activitate infracțională care are loc în lumea digitală, care implică un computer, un dispozitiv în rețea sau o rețea și este destinată să atingă un anumit scop sau beneficiu, care poate fi de diferite tipuri.


Ransomware

Sunt un tip de software rău intenționat care criptează informații pe diferite dispozitive. Folosind această metodă, infractorii cibernetici intenționează să obțină victimele lor, cerând o răscumpărare în schimbul recâștigării accesului la date.


Malware

Înseamnă software rău intenționat. Una dintre cele mai frecvente amenințări cibernetice, malware-ul este software-ul pe care un criminal cibernetic sau un hacker l-a creat pentru a perturba sau deteriora computerul unui utilizator legitim. Există multe tipuri diferite de malware, cum ar fi: Virus, Troieni, Spyware, Ransomware, Adware, Botnets.


Backup

Pur și simplu, o copie de rezervă a datelor nu este altceva decât o copie a fișierelor de pe computer sau dispozitiv. Și, după cum reiese din numeroasele amenințări descrise mai sus, menținerea unei copii de rezervă a fișierelor și datelor de afaceri importante este esențială din mai multe motive importante.